Voorwaarden fietsverhuur tijdens festival

1 De huurder word geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder
word geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.

2 De fietsen zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid of cascoschade, derhalve is de huurder ten
alle tijden voor diefstal van de gehuurde fiets volledig aansprakelijk.

3 De huurder is volledig aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets(en) of onderdelen
daarvan, alsmede van fietssleutels en kettingsloten tegen bedragen welke door de verhuurder naar
normale norm zijn vastgesteld.
De kosten worden uiterlijk bij vastgestelde inleverdatum aan huurder voldaan.
( hierbij word borg verrekend)

4  De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derde wordt
toegebracht.

5 De huurrechten zijn in zijn geheel of gedeeltelijk niet overdraagbaar aan derden. Het is de
huurder niet toegestaan de fiets aan derde in onderhuur of in ( tijdelijk) gebruik af te staan.

6  Alle huurfietsen dienen vóór 18.00 uur ingeleverd te zijn. Bij inlevering ná de overeengekomen
inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets(en) later dan overeengekomen dag en/of
tijdstip wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.
Bij vroegtijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.

7  De fietsen dienen zuiver terug gebracht te worden, reinigingskosten worden berekend dan wel met
borg verrekend.

8  Borg dient CONTANT voldaan te worden.
Fiets versnelling €50,- per stuk    E-Bike €100,- per stuk    Tandem €100, per dag.

9  Wij berekenen dagprijzen die gelden tijdens onze openingstijden op één aaneengesloten dag,
onze dagprijzen gelden geen 24 uur.

10  U bent verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te brengen.

11 Fietsen mogen niet vervoerd worden op of in eigen middelen tenzij dit is goedgekeurd door
verhuurder.
Tijdens eigen vervoer draagt huurder volledige verantwoordelijkheid.